• je vícevalenční míchací systém, jehož obsáhlá paleta kompo nentů umožňuje výrobu mnoha druhů průmyslových nátěrů
 • je koncipovaný jako systém předplněných laků, které jsou v závislosti na požadovaném barevném odstínu doplněné o pigmentové pasty. Dávkovaní pigmentů probíhá na plně automatických strojích COROB D600 Extra.
 • nabízí využití celé palety odstínů vzorkovnice RAL, NCS, BS atd. se zárukou zvoleného barevného odstínu.
 • je racionální míchací systém skládající se z vybraných pigmentů a více druhů základních bází vysoké kvality zabezpečovaný německou společností VESTOCOR GmbH.Výhody Vestocor Industry Mix

 • velmi rychlá a racionální výroba průmyslových nátěrů
 • vysoký technologický standard
 • dodávka do 24 hodin od objednání (do 100 km od Trnavy), do 48 hodin ostatní oblasti České Republiky a Slovenska
 • variabilita velikosti balení (výroba v 5, 10, 20 l obalech)
 • odpadá zdlouhavá výroba z důvodů korekce barevného odstínu
 • malé množství odpadů k likvidaci
 • vysoká míra flexibility
 • nátěrové hmoty vysoké kvality pro takřka jakékoli použití
 • vysoká přesnost barevného odstínu (odchylka delta E max. do 0,5)
 • jistota při volbě produktu

Všechny produkty mají vysoký kvalitatívní standard podle evropských norem a jejich vývoj a výroba probíhá v certifikovaných procesech dle ISO 9001 a ISO 14001. Pro systém Vestocor Industry Mix je k dispozici kompletní technická dokumentace, technické listy s informacemi a doporučeními pro vybraný nátěrový systém, údaje o odolnosti systému a bezpečnosti práce.


1K a 2K základní nátěry

VESTOPOX ZG15 2K-EP základní nátěr
VESTOPOX ZG64 HS 2K-EP základní nátěr
VESTOLUX KG07 1K základní syntetický nátěr
epoxid
epoxid
alkyd
matný
matný
matný

1K krycí laky

VESTOLUX KD25 1K krycí nátěr
VESTOLUX KD82 1K krycí / jednovrstvý nátěr
VESTOLUX KD83 1K krycí / jednovrstvý nátěr
VESTOTEX PD89 1K krycí nátěr
alkyd
alkyd
alkyd
alkyd / PVC
lesklý
matný
pololesklý
polomatný

2K krycí laky

VESTOPUR ZD27 2K-PUR krycí nátěr (tužení 8:1)
VESTOPUR ZD27 2K-PUR krycí nátěr (tužení 6:1)
VESTOPUR ZD27 2K-PUR krycí / jednovrstvý nátěr (tužení 12:1)
VESTOPUR ZS10 2K-PUR strukturální lak
VESTOPOX ZD73 2K-EP krycí nátěr EP
akryl-PUR
akryl-PUR
akryl-PUR
akryl-PUR
polyamid
pololesklý
lesklý
polomat
pololesklý
pololesklý